Najlepsze plakaty nagrodzone

Znamy już wyniki konkursu na plakat o tematyce antydyskryminacyjnej. Najlepsze, zdaniem jury, prace nadesłali: Justyna Gołębiewska, Joanna Sułek oraz Wojciech Wysogląd.

Konkurs, w którym brali udział uczniowie polskich szkół wszystkich szczebli, organizowały wspólnie: Centrum Żydowskie w Oświęcimiu, Fundacja Peace Festival oraz Stowarzyszenie Romów w Polsce. Jego celem było zachęcenie młodzieży do refleksji na temat znaczenia tolerancji dla rozwoju demokracji, społeczeństwa obywatelskiego oraz pokojowego współistnienia ludzi na świecie.

Spośród niemal stu nadesłanych prac jury nagrodziło trzy poniższe:

Justyna Gołębiewska Joanna Sułek Wojciech Wysogląd

Kolejne dwie prace otrzymały wyróżnienia:

Robert Kowalczyk Kinga Pawlik

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w piątek, 17 czerwca, na Rynku Głównym w Oświęcimiu, podczas koncertu Artyści Świata, w ramach Life Festival Oświęcim 2011.

Kolejne 19 prac wyróżniono ekspozycją na wystawie w Oświęcimskim Centrum Kultury (16-30.06.2011). Ich autorami są: Katarzyna Junyk, Karolina Sosnowska, Bernadeta Nocoń, Michał Szpak, Aneta Szatanik, Magdalena Markusik, Daria Dziadek, Aleksandra Kupis, Patrycja Wysocka, Marlena Dymek, Anna Izabela Mickiewicz, Magdalena Kurdziel, Katarzyna Jop, Natalia Sierszeń, Olga Herczyńska, Kinga Kundziewicz, Piotr Skupin, Justyna Jancza, Beata Tobór.


PO CO NAM TOLERANCJA?

Regulamin uczestnictwa w konkursie na plakat o tematyce antydyskryminacyjnej

I. Organizator

Organizatorem konkursu na plakat są:

Centrum Żydowskie w Oświęcimiu
Fundacja Peace Festival
Stowarzyszenie Romów w Polsce

Kontakt:

Dr Artur Szyndler
Centrum Żydowskie w Oświęcimiu
Pl. ks. Jana Skarbka 5
32-600 Oświęcim
e-mail: szyndler@ajcf.pl
strona internetowa: www.ajcf.pl

II. Cel konkursu

Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży szkolnej do refleksji na temat znaczenia tolerancji dla rozwoju demokracji, społeczeństwa obywatelskiego oraz pokojowego współistnienia ludzi na świecie.

III. Uczestnicy

Grupą docelową konkursu są uczniowie szkół wszystkich szczebli z terenu Polski.

IV. Przedmiot konkursu

Praca plastyczna (technika dowolna), spełniająca następujące wymogi:

- Wymiar: 50 x 70 cm
- Opis na odwrocie, zawierający: tytuł (jeśli posiada), imię i nazwisko autora/autorów, klasa, szkoła wraz z adresem (w tym e-mail), nazwisko wychowawcy.

V. Składanie prac

Prace konkursowe należy nadsyłać pocztą (lub osobiście) na adres:

Centrum Żydowskie w Oświęcimiu
Pl. ks. Jana Skarbka 5
32-600 Oświęcim

VI. Terminy

- ogłoszenie konkursu: 21 marca 2011 r. - termin nadsyłania prac: do 31 maja 2011 r. (liczy się data stempla pocztowego). - ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród: 16 czerwca 2011 r. podczas Dnia Tolerancji, odbywającego się podczas Life Festival Oświęcim 2011 – Festiwal dla Pokoju (także na stronach internetowych: www.ajcf.pl , www.lifefestival.pl , www.stowarzyszenie.romowie.net ).

UWAGA: Powyższe terminy mogą ulec zmianie, co zostanie niezwłocznie ogłoszone na stronie internetowej wspomnianych stronach internetowych.

VII. Ocena prac

1. Oceny prac dokonuje jury złożone z przedstawicieli organizatorów oraz osób przez nie wskazanych, obejmujących także profesjonalnych artystów plastyków.

2. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.

VIII. Nagrody

Przewidziane jest przyznanie sześciu atrakcyjnych nagród rzeczowych: trzy nagrody główne oraz trzy wyróżnienia. Ponadto organizatorzy zastrzegają sobie prawo zredukowania ilości nagród i wyróżnień, w sytuacji, zgodnie z sugestią Jury.

IX. Postanowienia końcowe

1. Uczestnictwo w konkursie oznacza zgodę na warunki niniejszego regulaminu.

2. Złożone w konkursie prace pozostaną w archiwum organizatorów na nieograniczone w czasie użycie w celach edukacyjnych, promocyjnych i wystawienniczych.

3. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na zbieranie, przetwarzanie i prezentację swych danych osobowych przez organizatorów konkursu (łącznie lub osobno) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 833.