News

Uwaga! Konkurs!

Środa, 23 marca 2011 (09:59)

Weź udział w konkursie na plakat o tematyce antydyskryminacyjnej. Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży szkolnej do refleksji na temat znaczenia tolerancji dla rozwoju demokracji, społeczeństwa obywatelskiego oraz pokojowego współistnienia ludzi na świecie.

Organizatorzy przewidzieli atrakcyjne nagrody rzeczowe – zostaną one przyznane 16 czerwca, podczas Dnia Tolerancji, odbywającego się w ramach Oświęcim Life Festival 2011.

Przeczytaj więcej o konkursie »