Najlepsze plakaty nagrodzone

Znamy ju┼╝ wyniki konkursu na plakat o tematyce antydyskryminacyjnej. Najlepsze, zdaniem jury, prace nades┼éali: Justyna Go┼é─Öbiewska, Joanna Su┼éek oraz Wojciech Wysogl─ůd.

Konkurs, w którym brali udzia┼é uczniowie polskich szkó┼é wszystkich szczebli, organizowa┼éy wspólnie: Centrum ┼╗ydowskie w O┼Ťwi─Öcimiu, Fundacja Peace Festival oraz Stowarzyszenie Romów w Polsce. Jego celem by┼éo zach─Öcenie m┼éodzie┼╝y do refleksji na temat znaczenia tolerancji dla rozwoju demokracji, spo┼éecze┼ästwa obywatelskiego oraz pokojowego wspó┼éistnienia ludzi na ┼Ťwiecie.

Spo┼Ťród niemal stu nades┼éanych prac jury nagrodzi┼éo trzy poni┼╝sze:

Justyna Go┼é─Öbiewska Joanna Su┼éek Wojciech Wysogl─ůd

Kolejne dwie prace otrzyma┼éy wyró┼╝nienia:

Robert Kowalczyk Kinga Pawlik

Uroczyste wr─Öczenie nagród odb─Ödzie si─Ö w pi─ůtek, 17 czerwca, na Rynku G┼éównym w O┼Ťwi─Öcimiu, podczas koncertu Arty┼Ťci ┼Üwiata, w ramach Life Festival O┼Ťwi─Öcim 2011.

Kolejne 19 prac wyró┼╝niono ekspozycj─ů na wystawie w O┼Ťwi─Öcimskim Centrum Kultury (16-30.06.2011). Ich autorami s─ů: Katarzyna Junyk, Karolina Sosnowska, Bernadeta Noco┼ä, Micha┼é Szpak, Aneta Szatanik, Magdalena Markusik, Daria Dziadek, Aleksandra Kupis, Patrycja Wysocka, Marlena Dymek, Anna Izabela Mickiewicz, Magdalena Kurdziel, Katarzyna Jop, Natalia Siersze┼ä, Olga Herczy┼äska, Kinga Kundziewicz, Piotr Skupin, Justyna Jancza, Beata Tobór.


PO CO NAM TOLERANCJA?

Regulamin uczestnictwa w konkursie na plakat o tematyce antydyskryminacyjnej

I. Organizator

Organizatorem konkursu na plakat s─ů:

Centrum ┼╗ydowskie w O┼Ťwi─Öcimiu
Fundacja Peace Festival
Stowarzyszenie Romów w Polsce

Kontakt:

Dr Artur Szyndler
Centrum ┼╗ydowskie w O┼Ťwi─Öcimiu
Pl. ks. Jana Skarbka 5
32-600 O┼Ťwi─Öcim
e-mail: szyndler@ajcf.pl
strona internetowa: www.ajcf.pl

II. Cel konkursu

Celem konkursu jest zach─Öcenie m┼éodzie┼╝y szkolnej do refleksji na temat znaczenia tolerancji dla rozwoju demokracji, spo┼éecze┼ästwa obywatelskiego oraz pokojowego wspó┼éistnienia ludzi na ┼Ťwiecie.

III. Uczestnicy

Grup─ů docelow─ů konkursu s─ů uczniowie szkó┼é wszystkich szczebli z terenu Polski.

IV. Przedmiot konkursu

Praca plastyczna (technika dowolna), spe┼éniaj─ůca nast─Öpuj─ůce wymogi:

- Wymiar: 50 x 70 cm
- Opis na odwrocie, zawieraj─ůcy: tytu┼é (je┼Ťli posiada), imi─Ö i nazwisko autora/autorów, klasa, szko┼éa wraz z adresem (w tym e-mail), nazwisko wychowawcy.

V. Składanie prac

Prace konkursowe nale┼╝y nadsy┼éa─ç poczt─ů (lub osobi┼Ťcie) na adres:

Centrum ┼╗ydowskie w O┼Ťwi─Öcimiu
Pl. ks. Jana Skarbka 5
32-600 O┼Ťwi─Öcim

VI. Terminy

- og┼éoszenie konkursu: 21 marca 2011 r. - termin nadsy┼éania prac: do 31 maja 2011 r. (liczy si─Ö data stempla pocztowego). - og┼éoszenie wyników konkursu i wr─Öczenie nagród: 16 czerwca 2011 r. podczas Dnia Tolerancji, odbywaj─ůcego si─Ö podczas Life Festival O┼Ťwi─Öcim 2011 – Festiwal dla Pokoju (tak┼╝e na stronach internetowych: www.ajcf.pl , www.lifefestival.pl , www.stowarzyszenie.romowie.net ).

UWAGA: Powy┼╝sze terminy mog─ů ulec zmianie, co zostanie niezw┼éocznie og┼éoszone na stronie internetowej wspomnianych stronach internetowych.

VII. Ocena prac

1. Oceny prac dokonuje jury z┼éo┼╝one z przedstawicieli organizatorów oraz osób przez nie wskazanych, obejmuj─ůcych tak┼╝e profesjonalnych artystów plastyków.

2. Decyzje jury s─ů ostateczne i niepodwa┼╝alne.

VIII. Nagrody

Przewidziane jest przyznanie sze┼Ťciu atrakcyjnych nagród rzeczowych: trzy nagrody g┼éówne oraz trzy wyró┼╝nienia. Ponadto organizatorzy zastrzegaj─ů sobie prawo zredukowania ilo┼Ťci nagród i wyró┼╝nie┼ä, w sytuacji, zgodnie z sugesti─ů Jury.

IX. Postanowienia końcowe

1. Uczestnictwo w konkursie oznacza zgod─Ö na warunki niniejszego regulaminu.

2. Z┼éo┼╝one w konkursie prace pozostan─ů w archiwum organizatorów na nieograniczone w czasie u┼╝ycie w celach edukacyjnych, promocyjnych i wystawienniczych.

3. Uczestnicy konkursu wyra┼╝aj─ů zgod─Ö na zbieranie, przetwarzanie i prezentacj─Ö swych danych osobowych przez organizatorów konkursu (┼é─ůcznie lub osobno) zgodnie z ustaw─ů z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 833.